Administratief recht

Wat zijn de regels van het administratieve spel?

Onder het administratief recht valt een uitgebreide waaier aan rechtsmateries zoals stedenbouw-, milieu-, ambtenaren- en tuchtrecht, overheidsopdrachten, enzovoort. Iedereen komt wel eens in aanraking met deze bepalingen, bijvoorbeeld bij het (ver)bouwen van een huis, het ontwikkelen van een verkaveling of het aanvragen van een vergunning. Advocatenkantoor Dom & Parners onderzoekt en interpreteert de wetgeving voor u.

Ken uw rechten vooraf

De regelgeving is zo complex dat vaak onbedoelde of onbewuste overtredingen worden begaan. U kunt lange betwistingen voor de Raad van State, de Raad voor Vergunningsbetwistingen en andere administratieve rechtscolleges vaak vermijden door vooraf goed ingelicht te worden.

Maak een afspraak

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.