Bemiddeling

Wanneer het even moeilijk gaat ...

Ieder van ons wordt wel eens geconfronteerd met moeilijke periodes in zijn of haar leven. Burenruzies, familiale geschillen, ... Vaak gaan deze momenten gepaard met conflicten. Niet alleen met derden (denk maar aan conflicten tussen huurder en verhuurder, problemen op de werkvloer e.d.), maar ook binnen de familie en - meer dan ons lief is - binnen het eigen gezin.

Hoogoplopende en/of langdurige ruzies en discussies gaan aan je vreten, leiden je energie weg van wat net belangrijk is in het leven en putten je uiteindelijk volledig uit.

Familiale bemiddeling, sociale bemiddeling, bemiddeling in burgerlijke- en handelszaken, ...

Belangen en bezorgdheden vervagen waar standpunten hardnekkig worden verdedigd en de enige weg lijkt dan alleen nog naar de rechtbank te leiden ... Er is echter ook nog een andere weg, een alternatieve route, nl. deze van bemiddeling.

Bemiddeling heeft als doel mensen samen en volledig op eigen tempo tot een oplossing van hun probleem te laten komen, mits begeleiding van een onafhankelijke en onpartijdige derde: de bemiddelaar.

Oplossingen voor conflictsituaties

Samen met de bemiddelaar zoeken partijen naar de belangen en bezorgdheden áchter de standpunten, wordt er getracht om te komen tot een wederzijds begrip en luisterbereidheid, om dan uiteindelijk op zoek te gaan naar een oplossing van het geschil dat door beide partijen kan worden gedragen. Op deze manier kunnen vaak langdurige en pijnlijke procedures met hoogoplopende procedurekosten worden vermeden, hetgeen uiteraard in ieders belang is.

Maak een afspraak

Er is momenteel geen inhoud met deze term geclassificeerd.