Hoeveel kost een advocaat

Hoeveel kost een advocaat eigenlijk? Het is een vraag die we veel krijgen. 

Om de prijs van uw advocaat te berekenen, moet u een onderscheid maken tussen de kosten die het kantoor maakt en de erelonen voor de juridische prestaties die uw advocaat levert. Hieronder vindt u de kosten en erelonen van ons advocatenkantoor.

Administratieve kosten

De kosten die het kantoor maakt zijn onder andere administratie-, verplaatsings-, telefoon- en voorgeschoten deurwaarders-, griffie- en gerechtskosten.

Dossier openen en bijhouden Forfait € 75 per dossier
Briefwisseling € 11,00 euro per pagina
Aangetekende zending € 15,00 per zending
Typen € 11,00 per pagina;
Verplaatsingen € 0,50 per kilometer
Kopieën € 0,10 per kopie
Kleurenkopieën € 0,50 per kopie
E-mails € 6,00 per pagina
Verplaatsingstijd € 100,00 per uur

Ereloon van de advocaat

Het ereloon van uw advocaat of honorarium vergoedt de prestaties van uw advocaat. Het gaat onder meer om:

 • Consultaties
 • Onderhandelingen
 • Pleidooien
 • Plaatsbezoeken
 • Expertises
 • Advies
 • Juridisch onderzoek
 • Studie van dossiers
 • Redactie van juridische documenten

We gebruiken daarvoor een uurtarief dat we vermenigvuldigen met het aantal gepresteerde uren. Het uurtarief schommelt tussen de 120 en de 200 euro en hangt af van:

 • Kwalificaties van de advocaat
 • Aard van uw zaak
 • Dringendheid van uw zaak
 • Behaalde resultaat
 • Moeilijkheid van uw dossier
 • Uw financiële draagkracht

Mogelijke supplementen

Het ereloon van uw advocaat hangt ook af van het belang van het dossier, de waarde van de zaak en de meerwaarde die we voor u creëren. Dat kan leiden tot een supplement dat we boven op het uurtarief aanrekenen.

U komt nooit voor verrassingen te staan. We maken op voorhand duidelijke afspraken met u over het ereloon dat u betaalt.

Hebt u vragen over de kosten van uw advocaat?

Bel ons, stuur een mailtje of stuur uw vraag online door. We nemen onze tijd om u een duidelijk antwoord te geven.