Uw advocaat familierecht en familiaal vermogensrecht

Ons doel: u zich op uw gemak doen voelen en zo tot oplossingen komen. Wij zijn er niet alleen om u te helpen wanneer het minder goed gaat, maar ook om u advies te geven wanneer er niets aan de hand is. Want duidelijke afspraken zijn ook voor uw privéleven heel belangrijk.

Menselijke en persoonlijke aanpak

Spanningen in uw relatie of familie wegen zwaar. Daarom neemt Dom & Partners de tijd om naar u te luisteren. Familiale en relationele problemen pakken wij menselijk en persoonlijk aan.

Advies over de juiste samenlevingsvorm

Hebt u een nieuwe partner en twijfelt u tussen een huwelijk en een samenlevingscontract zoals een wettelijke of feitelijke samenwoning? Kiest u voor een huwelijk, maar kent u de verschillen niet tussen de verschillende stelsels zoals het wettelijk stelsel, scheiding van goederen en huwen met een huwelijkscontract? Wij luisteren naar wat u wilt en geven u advies. Zo neemt u de juiste beslissing.

Echtscheidingsadvocaat: bijstand bij het einde van een relatie en de verdeling van het familiale vermogen

Heel wat relationele geschillen gaan over de beëindiging van een relatie. Als echtscheidingsadvocaat reageert ons kantoor onmiddellijk om dringende praktische problemen op te lossen, bijvoorbeeld over de kinderen die u en uw partner gemeenschappelijk hebben. Tijdens een echtscheidingsprocedure kunnen wij bovendien allerlei voorlopige maatregelen vorderen zoals afzonderlijke woonst en onderhoudsbijdragen.

Ook het familiale vermogen moet bij een scheiding volgens het gekozen huwelijksstelsel vereffend en verdeeld worden bij de notaris. Toch zorgt dat vaak voor onenigheid. Denk bijvoorbeeld aan de financiering van de gezinswoning met eigen erfenisgelden. Woont u samen en gaat u uit elkaar? Ook dan bezit u heel wat gemeenschappelijk en ontstaan er discussies over de verdeling. En ook bij een erfenis kunnen er discussies ontstaan over de verdeling van het vermogen tussen de erfgenamen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan erfgenamen die tijdens het leven van de overleden persoon bevoordeeld zijn (via handgiften, testament, …) tot ongenoegen van de andere erfgenamen.  Als uw advocaat familiaal vermogensrecht helpen wij u om die problemen op te lossen.

Voordelige vermogensplanning? Uw advocaat familierecht stelt ze op

Wilt u aan vermogensplanning doen? Als expert in familiaal vermogensrecht adviseren en helpt Dom & Partners u om een zo voordelig mogelijke vermogensplanning op poten te zetten. Bijvoorbeeld met aandeelhoudersovereenkomsten, familiale pacten, erfovereenkomsten en schenkingen om uw kinderen minder erfbelasting te doen betalen.

Hulp bij erkenning of betwisting van vaderschap

Wilt u dat uw biologische vader u als zijn kind erkent? Of wilt u betwisten dat uw wettelijke vader uw biologische vader is? Afstammingsprocedures brengen heel vaak allerlei moeilijkheden en voorwaarden met zich mee. Dom & Partners als uw advocaat familierecht zorgt dat die procedure zo vlot mogelijk loopt.

Bijstand bij adoptie

Denkt u eraan om een kind te adopteren of om uw kind ter adoptie af te staan? Bij een adoptie moet u verschillende voorwaarden respecteren en is het belangrijk dat u het verschil kent tussen een gewone adoptie en een volle adoptie. Wij helpen u om die adoptieprocedure tot een goed einde te brengen.

Uw naam veranderen? Uw advocaat familierecht helpt u

Bent u niet tevreden met uw voor- of achternaam en wilt u uw naam veranderen? Een naamsverandering wordt maar uitzonderlijk toegestaan. Er gelden strikte voorwaarden. De juiste argumenten en motivering zijn dan ook cruciaal. Dom & Partners helpt u om die procedure te voeren.

Uw experts in alle familierecht en familiaal vermogensrecht

Dit zijn maar enkele voorbeelden van familiale problemen. Heeft u een ander probleem in uw familie of met het vermogen van uw familie? Neem dan contact met ons op. U krijgt uitgebreid advies van ons en hulp bij alle procedures voor de rechtbank en bij de notaris of bij een minnelijke afhandeling van uw geschil.