Blog

 • Paardentransport: risico overdracht en aansprakelijkheid

  woensdag 16 oktober 2019

  Het vervoeren van paarden brengt vanzelfsprekend risico’s met zich mee. Het paard kan zich verwonden, ziek worden of zelfs plots overlijden. Wie is aansprakelijkheid voor de gevolgen van de aan het transport verbonden risico’s?

  Lees het volledige artikel
 • Zorgplicht van de pensionstalhouder

  dinsdag 04 juni 2019

  Zij die denken dat de zorg voor het paard in de eerste plaats een zaak is van de eigenaar en niet van de pensionstalhouder, vergissen zich. Wat mag er van de stalhouder verwacht worden wanneer het gaat om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van het paard?

   

  Lees het volledige artikel
 • Non-conformiteit bij de aankoop van een paard

  donderdag 18 april 2019

  Bij de aan- en verkoop van een paard kunnen heel wat zaken fout gaan. U denkt het perfecte paard gevonden te hebben, doch vlak na de koop doet er zich een gebrek voor zoals een afwijking, ziekte of het paard voldoet niet aan de verwachte kwaliteiten. Wat zijn in dergelijk geval de verplichtingen van koper en verkoper en welke gevolgen kan dit teweeg brengen?

  Lees het volledige artikel
 • Koop of verkoop van een paard: belang van een overeenkomst

  maandag 01 april 2019

  Een koop- en verkoopovereenkomst wordt binnen de paardensector nog te vaak mondeling gesloten waarbij veel belang wordt gehecht aan vertrouwen. Een mondelinge overeenkomst is uiteraard een geldige overeenkomst, maar het nadeel is dat partijen niet of moeilijk kunnen bewijzen wat zij concreet zijn overeengekomen. Gelet op de emotionele en financiële waarde die de koop – verkoop van een paard  met zich meebrengt, is een schriftelijke overeenkomst dan ook essentieel.

  Lees het volledige artikel
 • Een gouden tip voor ondernemers: de juiste inschrijving van uw vennootschap

  donderdag 08 september 2016

  Alle vennootschappen in ons land zijn wettelijk verplicht zich in te schrijven in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dit is een databank, dewelke de publieke gegevens van alle ingeschreven vennootschappen verzamelt. De bedoeling hierbij is om bedrijven te beteugelen die handel drijven zonder er de juridische, sociale en fiscale gevolgen van te dragen. De bedrijven moeten niet alleen ingeschreven zijn, doch de activiteiten en het maatschappelijk doel moeten ook juist omschreven worden.

  Lees het volledige artikel
 • Wat met de aandelen van de vennootschap in geval van echtscheiding?

  vrijdag 22 april 2016

  Een echtscheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis, zowel emotioneel als financieel. Wanneer er dan ook nog een vennootschap in het spel is, krijgt de echtscheiding een extra dimensie. Dit aspect is niet alleen voor de echtgenoten zeer belangrijk, doch ook voor de vennootschap, van dewelke de continuïteit in het gedrang kan komen wanneer impasses te lang aanslepen.

  Lees het volledige artikel
 • Hoeveel kost een rechtszaak?

  woensdag 30 maart 2016

  Deze vraag beantwoorden is uiteraard niet eenvoudig, aangezien niemand in de toekomst kan kijken. Om u een duidelijk beeld hiervan te geven wordt hieronder reeds een overzicht gegeven van de meest voorkomende kosten. 

  Lees het volledige artikel