Uw advocaat aansprakelijkheidsrecht

Iedereen maakt fouten. Als u daardoor schade veroorzaakt, bent u aansprakelijk en moet u die schade vergoeden. U kan aansprakelijk worden gesteld voor een contractuele fout en voor een fout buiten elke overeenkomst om.

Gaat u in de fout en vraagt uw tegenpartij een schadevergoeding? We helpen u ze te vermijden of niet te hoog te laten oplopen.

Contractuele aansprakelijkheid

Waarschijnlijk bent u hier al mee in aanraking gekomen, vaak zonder dat u het zelf beseft. Denk bijvoorbeeld aan uw fitness- of gsm-abonnement dat u niet op tijd opzegt. Ook koop- en verkoopovereenkomsten waarbij u een schadevergoeding moet betalen als u ze niet naleeft, zijn een voorbeeld van contractuele aansprakelijkheid. Uw advocaat aansprakelijkheidsrecht onderzoekt uw contract en helpt u om schadevergoedingen als gevolg van contractuele schade te vermijden of niet te hoog te laten oplopen.

Voorbeelden van contractuele aansprakelijkheid:

  • Beroepsaansprakelijkheid
  • Bestuurdersaansprakelijkheid
  • Oprichtersaansprakelijkheid
  • Koop- en verkoopcontracten
  • Huurcontracten

Buitencontractuele aansprakelijkheid

Valt er een boom op uw huis? Knalt uw zoon of dochter een voetbal door het raam van uw buren? Ontsnapt uw hond uit uw tuin en veroorzaakt hij schade? Uw advocaat aansprakelijkheidsrecht onderzoekt voor u de fout, de schade en het oorzakelijk verband ertussen.

Voorbeelden van buitencontractuele aansprakelijkheid:

  • Overheidsaansprakelijkheid
  • Schade veroorzaakt door misdrijven
  • Een gebouw dat instort en schade aan derden veroorzaakt
  • Werknemers die tijdens hun arbeidstijd schade aan derden veroorzaken

We werken samen met uw verzekeringsmakelaar om u een rechtvaardige schadevergoeding te doen betalen of de juiste schadevergoeding te doen krijgen.

Zoek getuigen en doe aangifte bij de politie

Vaak is het bij schadegevallen moeilijk om bewijs te vinden. Onderneem daarom meteen actie, zoek getuigen en noteer hun gegevens. Een getuigenverklaring kan bij een rechtszaak doorslaggevend zijn. U kan ook de politie bellen om vaststellingen te doen. Wacht zeker niet te lang om uw schade aan te geven. Te lang twijfelen kan ervoor zorgen dat uw schadeclaim wordt afgewezen.

Licht uw verzekering en advocaat verzekeringsrecht in

Vraag ook meteen raad aan uw verzekeringsmakelaar én aan uw advocaat verzekeringsrecht in afwachting van een antwoord van uw verzekering. Hun expertise leidt meestal tot een rechtvaardige oplossing van het schadedossier.