Uw advocaat strafrecht

Wordt u of uw bedrijf verdacht van een misdrijf? Van slagen en verwondingen, diefstal of een inbreuk op de arbeids- of socialezekerheidswetten en dus het sociaal strafrecht? U verdient altijd de beste verdediging.

Van meet af aan adviseren we u zodat u perfect weet u waar u aan toe bent en wat uw rechten zijn. Uw advocaat strafrecht verdedigt u vanaf het eerste politieverhoor tot de eventuele rechtszaak. U kunt ons al van bij het eerste verhoor om bijstand vragen. U hoeft niet te wachten tot u een dagvaarding voor de correctionele rechtbank of het hof van assisen krijgt.

Uw advocaat strafrecht staat u op elk moment bij

Bent u aangehouden en wilt u een beroep doen op een van onze advocaten? Advocaten Van der Aa en Dom staan op de SALDUZ-lijst zodat u ons al vanaf het eerste verhoor kunt inschakelen. Laat u ook tijdens uw verschijning voor de raadkamer of de kamer van inbeschuldigingstelling door uw advocaat strafrecht bijstaan. Een goede verdediging kan ervoor zorgen dat u buiten vervolging wordt gesteld en dat er geen rechtszaak hoeft te komen. 

We staan u bij vanaf het eerste verhoor bij de politie tot de eventuele rechtszaak.

Slachtoffer? Krijg uw schade vergoed

Bent u slachtoffer van een misdrijf? Ook dan helpen we u tijdens de hele juridische procedure. We doen het nodige tot burgerlijke partijstelling zodat  u wordt betrokken in de correctionele procedure. Zo kunt u tijdens de rechtszaak van de beklaagde of beschuldigde een schadevergoeding vorderen voor de schade die u hebt geleden.

Ook als familielid van een slachtoffer kan u zich burgerlijke partij stellen en u laten bijstaan door een advocaat. Zo kan ook u een schadevergoeding vragen aan de beklaagde of beschuldigde. Kan die de schadevergoeding niet betalen? Dan vragen we als uw advocaat strafrecht een vergoeding aan bij de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden en volgen we het dossier op tot het helemaal is afgehandeld.

Als slachtoffer helpen we u om zich burgerlijke partij te stellen en een schadevergoeding te krijgen.

Kijk zeker uw familiale verzekering na. Vaak bent u als slachtoffer verzekerd en vergoedt uw verzekering via de optie rechtsbijstand de kosten en erelonen van uw advocaat strafrecht.

Een proces vermijden loont

Uw advocaat strafrecht helpt u om een akkoord te sluiten met de fiscus of het parket, om een proces te vermijden. Wordt u toch vervolgd, dan zorgen we voor een zo goed mogelijke afloop van uw rechtszaak. Of u nu als particulier of als bedrijf wordt beschuldigd: met Dom & Partners staat u nooit alleen.