Uw advocaat contractenrecht

Het belang van een waterdicht contract is groot. Als uw advocaat contractenrecht zien we helaas nog te vaak dat niet alles op papier wordt gezet of dat contractanten tevreden zijn met een standaardcontract.

100% op uw maat gemaakte contracten

Kiest u als ondernemer beter een bediendencontract, een arbeidsovereenkomst voor handelsvertegenwoordigers of een handelsagentuurovereenkomst? Hoe beschermt u zich als bedrijf tegen schijnzelfstandigheid? Waarop moet u als particulier in de koopovereenkomst letten wanneer u het huis van uw dromen koopt? Uw advocaat contractenrecht luistert naar wat u wilt en stelt voor u een arbeids-, koop- of verkoopovereenkomst op maat op.

We stellen voor u een waterdicht contract op maat op.

Uw advocaat contractenrecht: expert in contractuele geschillen

De wet- en regelgeving evolueert constant en wordt niet gemakkelijker. Welk contract u ook afsluit, we zorgen dat u perfect bent ingedekt en beschermen u bij alle contractuele geschillen zoals contractbreuk en het opzeggen van een contract.

Hulp bij pacht, woning- en handelshuur

Als advocaat contractenrecht helpen we u als huurder en als verhuurder bij het in goede banen leiden van onder andere uw:

  • Woninghuur
  • Handelshuur
  • Terbeschikkingstelling
  • Bezetting
  • Pacht

Ook bij huurgeschillen zijn we er voor u, tot en met de uitvoering van een eventueel vonnis.

We verdedigen u als huurder of verhuurder bij huurgeschillen en stellen op maat gesneden huurcontracten op.

De voor u belangrijke delen van het huurrecht van a tot z uitgelegd

Voor elke betrokken partij zijn er in een huurcontract verschillende belangrijke elementen die de doorslag kunnen geven als het erop aankomt. Waar moet u bijvoorbeeld rekening mee houden als u een woon- of bedrijfsruimte huurt of verhuurt? Welke opzegtermijnen en -vergoedingen bestaan er? Wat moet u doen als verhuurder bij huurschade of als huurder wanneer u merkt dat de woning die u huurt gebreken vertoont? Wanneer zijn huurcontracten nietig en wat zijn daar de gevolgen van? 

Huurcontracten op maat van huurders en verhuurders

Als uw advocaat contractenrecht leggen we u alle wettelijke mogelijkheden van het huurrecht uit en stellen we een op maat gesneden overeenkomst voor u op als huurder of verhuurder. Komt een van de partijen zijn verplichtingen niet na? Dan treden we snel op. Zo kunt u als verhuurder uw pand snel opnieuw verhuren of krijgt u als huurder waar u recht op hebt.