Kosten en erelonen

Wim Dom

"Wat kost een advocaat?" Het is een vraag die veel gesteld wordt. Hoe zijn de kosten nu exact opgebouwd?

Bij de vergoeding van een advocaat wordt een onderscheid gemaakt tussen de gemaakte kosten en de erelonen naar aanleiding van het leveren van juridische prestaties. Behoudens andersluidende afspraken worden de kosten en erelonen van ons advocatenkantoor als volgt bepaald.

Kosten door het kantoor

De kosten zijn de door het kantoor gemaakt kosten qua administratie, secretariaat, verplaatsingen, telefoon, fax, vacaties en voorgeschoten deurwaarders-, griffie- en gerechtskosten.

Volgende kosten worden in rekening gebracht (bedragen exclusief B.T.W.):

Openen en houden van dossier Forfait € 75 per dossier
Briefwisseling € 11,00 euro per pagina
Kost aangetekende zending € 15,00 per zending
Dactylokosten € 11,00 per pagina;
Verplaatsingskosten € 0,50 per kilometer
Kopies € 0,10 per kopie
Kleurenkopies € 0,50 per kopie
E-mails € 6,00 per pagina
Verplaatsingstijd € 75,00 per uur

Het ereloon van de advocaat

Het ereloon of honorarium vergoedt de intellectuele prestaties van de advocaat. Dit betreft consultaties, onderhandelingen, pleidooien, plaatsbezoeken, expertises, adviesverlening, juridisch onderzoek, studie van dossiers, redactie van juridische documenten zoals besluiten, verzoekschriften, overeenkomsten,…

Hierbij wordt hoofdzakelijk een uurtarief toegepast, hetgeen vermenigvuldigd wordt met het aantal gepresteerde uren. Het uurtarief schommelt tussen de € 100,00 en € 150,00, naargelang de kwalificatie van de behandelaar, de aard van de zaak, de hoogdringendheid, het bekomen resultaat, de moeilijkheidsgraad van het dossier en de financiële draagkracht van de cliënt.

Mogelijke supplementen

Het ereloon is ook afhankelijk van het belang van het dossier, de waarde van de zaak en de voor de cliënt gecreëerde meerwaarde, hetgeen aanleiding kan geven tot een supplement dat bovenop het uurtarief kan worden aangerekend.

Omtrent deze erelonen worden steeds op voorhand duidelijke afspraken gemaakt met de cliënt.

Heb je vragen omtrent de kosten van een advocaat?

We nemen de tijd om dit te verduidelijken. Bekijk alvast onze algemene voorwaarden.