Gsm-gebruik in de wagen: nieuwe regelgeving

Sinds de invoering van de wet van 21 februari 2022 zijn er enkele nieuwe aandachtspunten met betrekking tot het gsm gebruik achter het stuur. Zo kan u uw gsm niet meer als gps gebruiken indien het toestel niet in een houder wordt geplaatst. Ook telefoneren op luidspreker zonder bevestiging in een houder is strafbaar.

Aanpassing wetsartikel

De mobiele applicatie Waze heeft ervoor gezorgd dat het ingebouwde gps-toestel in de wagen steeds minder wordt gebruikt. Veel autobestuurders gebruiken dan ook hun gsm-toestel als gps. Vaak wordt het gsm-toestel op het dashboard gelegd om te navigeren.

In het verleden kon dit niet strafbaar gesteld worden vermits art. 8.4 van de wegcode het volgende bepaalde: “behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen mobiele telefoon gebruiken terwijl hij die in zijn hand houdt.”

Met de wet van 21 februari 2022 werd artikel 8.4 gewijzigd als volgt: “Behalve wanneer zijn voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen mobiel elektronisch apparaat met een scherm gebruiken, vasthouden noch manipuleren, tenzij het in een daartoe bestemde houder aan het voertuig bevestigd is

Deze wetswijziging heeft tot gevolg dat indien u uw gsm wenst te gebruiken tijdens het rijden om bijvoorbeeld te navigeren of op luidspreker te telefoneren, u een gsm-houder in uw wagen dient te plaatsen.

Bovendien heeft de wetgever het nu op alle elektronische apparaten gemunt en blijft een tablet of computer niet langer buitenspel. In de huidige wettekst wordt immers verwezen naar een “mobiel elektronisch apparaat” daar waar vroeger sprake was van enkel een “mobiele telefoon”.

Van tweedegraads naar derdegraads overtreding

Naast een aanpassing van de wettekst, opteerde de wetgever er eveneens voor om een overtreding op artikel 8.4 van de Wegcode te bestraffen als een derdegraads overtreding.

Dit wil zeggen dat het een zwaardere overtreding betreft en dus tot een zwaardere bestraffing leidt.

Een derdegraads overtreding wordt bestraft met een onmiddellijke inning van € 165,00 euro of minnelijke schikking van € 175,00 (voor een tweedegraads was dit € 110,00 en € 120,00).

Daarnaast kan een overtreding op het gebruik van een gsm-toestel leiden tot een vervolging voor de politierechtbank waarbij naast een geldboete (€ 30,00 tot € 500,00) nog een rijverbod kan worden opgelegd.

Voor de jonge bestuurders heeft dit tevens nog een bijkomende implicatie daar zij bij een dagvaarding hun theoretisch of praktisch examen opnieuw moeten afleggen.

Uiteraard dient elke overtreding bekeken te worden in functie van de concrete en hangt de bestraffing van meerdere factoren af.

Indien u geconfronteerd wordt met een dagvaarding over deze materie is het noodzakelijk dat u zich laat informeren en/of bijstaan door een raadsman. Dom & Partners Advocaten is gespecialiseerd in het verkeersrecht en helpt u hierbij graag verder.