Blog

 • Onderhoudsbijdrage voor kinderen of partner bij een echtscheiding

  donderdag 20 mei 2021

  Een echtscheiding brengt heel wat vragen met zich mee, onder andere omtrent het te betalen of te ontvangen onderhoudsgeld: moet dit betaald worden voor de kinderen bij een week-week regeling? Is er een onderhoudsbijdrage van toepassing tussen de ex-partners? Hoeveel bedraagt deze?

  Lees het volledige artikel
 • Ontslag om dringende redenen

  woensdag 10 maart 2021

  Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen omwille van een zware fout van de werknemer en dit zonder dat er een opzeggingstermijn of vergoeding moet worden betaald. Ook een werknemer kan een ontslag om dringende reden geven aan zijn werkgever, maar dit komt zelden voor. In deze blog wordt dan ook enkel ingegaan op het dringend ontslag ingeroepen door de werkgever ten opzichte van werknemer.

  Lees het volledige artikel
 • Financiële hulp voor slachtoffers van opzettelijke gewelddaden

  vrijdag 13 november 2020

  U bent het slachtoffer van een opzettelijke gewelddaad maar u krijgt niet de schadevergoeding waarop u recht heeft. De dader blijkt bijvoorbeeld spoorloos of onvermogend. Toch kan u in deze gevallen als slachtoffer dankzij de wet van 1 augustus 1985 onder bepaalde voorwaarden financiële hulp aan de Belgische Staat vragen. De ‘Commissie voor  financiële hulp aan  slachtoffers van  opzettelijke  gewelddaden en aan  de occasionele  redders’ (hierna ‘Commissie’ genoemd) ontfermt zich over de aanvragen tot financiële hulp.

  Lees het volledige artikel
 • Medische keuring bij de koop of verkoop van een paard

  dinsdag 26 mei 2020

  Als koper dient u zich goed te informeren of een paard geschikt is voor het gebruiksdoel dat u voor ogen heeft. Bij de beoordeling van dit aspect komt de dierenarts in beeld. Het is de taak van de dierenarts om zorgzaam en met een kritisch oog het paard te onderzoeken op afwijkingen en/of gebreken. Met andere woorden dient de dierenarts een risicoanalyse te maken rekening houdend met het beoogde doel om de geschiktheid van het paard te beoordelen.

  Lees het volledige artikel
 • Welke impact heeft de coronacrisis op de door de rechter uitgesproken verblijfsregeling of onderhoudsgelden?

  dinsdag 24 maart 2020

  Door de genomen coronamaatregelen en alle aspecten die daarbij komen kijken, mocht ons advocatenkantoor verschillende vragen ontvangen omtrent de door de rechtbanken opgelegde verblijfsregeling of onderhoudsplicht.

  Lees het volledige artikel
 • Het alcoholslot

  donderdag 23 januari 2020

  U moet verschijnen voor de politierechtbank want u heeft positief geblazen tijdens een alcoholcontrole. Uiteraard rijzen er onmiddellijk vragen zoals: kan de rechter mij een alcoholslot opleggen? Hoeveel kost dit? Wat als het opgelegd wordt, maar u laat het niet installeren?

  Lees het volledige artikel
 • Voordelen vermogensplanning & wat bij een persoon onder bewind?

  maandag 23 december 2019

  Vermogensplanning is tegenwoordig een ‘hot topic’. Dit valt niet te verbazen want door uw vermogen slim te beheren kunnen er gemakkelijk duizenden euro’s bespaard worden die anders teloorgaan aan het betalen van successierechten.

  Lees het volledige artikel
 • (On)eerlijke concurrentie in relatie werkgever - werknemer

  maandag 25 november 2019

  U bent werkzaam voor een onderneming, doch u krijgt op een dag het idee om zelf een onderneming op te starten binnen dezelfde sector. Het spreekt voor zich dat uw werkgever dit niet graag ziet gebeuren en vreest voor zijn belangen (bv. zijn cliënteel, bedrijfsgeheimen, enz.). Wat zijn de mogelijkheden en binnen welke juridische grenzen dient u te handelen?

  Lees het volledige artikel
 • Paardentransport: risico overdracht en aansprakelijkheid

  woensdag 16 oktober 2019

  Het vervoeren van paarden brengt vanzelfsprekend risico’s met zich mee. Het paard kan zich verwonden, ziek worden of zelfs plots overlijden. Wie is aansprakelijkheid voor de gevolgen van de aan het transport verbonden risico’s?

  Lees het volledige artikel
 • Zorgplicht van de pensionstalhouder

  dinsdag 04 juni 2019

  Zij die denken dat de zorg voor het paard in de eerste plaats een zaak is van de eigenaar en niet van de pensionstalhouder, vergissen zich. Wat mag er van de stalhouder verwacht worden wanneer het gaat om de gezondheid, veiligheid en het welzijn van het paard?

   

  Lees het volledige artikel
 • Non-conformiteit bij de aankoop van een paard

  donderdag 18 april 2019

  Bij de aan- en verkoop van een paard kunnen heel wat zaken fout gaan. U denkt het perfecte paard gevonden te hebben, doch vlak na de koop doet er zich een gebrek voor zoals een afwijking, ziekte of het paard voldoet niet aan de verwachte kwaliteiten. Wat zijn in dergelijk geval de verplichtingen van koper en verkoper en welke gevolgen kan dit teweeg brengen?

  Lees het volledige artikel
 • Koop of verkoop van een paard: belang van een overeenkomst

  maandag 01 april 2019

  Een koop- en verkoopovereenkomst wordt binnen de paardensector nog te vaak mondeling gesloten waarbij veel belang wordt gehecht aan vertrouwen. Een mondelinge overeenkomst is uiteraard een geldige overeenkomst, maar het nadeel is dat partijen niet of moeilijk kunnen bewijzen wat zij concreet zijn overeengekomen. Gelet op de emotionele en financiële waarde die de koop – verkoop van een paard  met zich meebrengt, is een schriftelijke overeenkomst dan ook essentieel.

  Lees het volledige artikel
 • Wat met de aandelen van de vennootschap in geval van echtscheiding?

  vrijdag 22 april 2016

  Een echtscheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis, zowel emotioneel als financieel. Wanneer er dan ook nog een vennootschap in het spel is, krijgt de echtscheiding een extra dimensie. Dit aspect is niet alleen voor de echtgenoten zeer belangrijk, doch ook voor de vennootschap, van dewelke de continuïteit in het gedrang kan komen wanneer impasses te lang aanslepen.

  Lees het volledige artikel
 • Hoeveel kost een rechtszaak?

  woensdag 30 maart 2016

  Deze vraag beantwoorden is uiteraard niet eenvoudig, aangezien niemand in de toekomst kan kijken. Om u een duidelijk beeld hiervan te geven wordt hieronder reeds een overzicht gegeven van de meest voorkomende kosten. 

  Lees het volledige artikel