Het alcoholslot

U moet verschijnen voor de politierechtbank want u heeft positief geblazen tijdens een alcoholcontrole. Uiteraard rijzen er onmiddellijk vragen zoals: kan de rechter mij een alcoholslot opleggen? Hoeveel kost dit? Wat als het opgelegd wordt, maar u laat het niet installeren?

In dit artikel zullen al deze vragen beantwoord worden.

Eerst en vooral is het belangrijk te kijken naar de inwerkingtreding van de wet van 6 maart 2018 die het opleggen van deze maatregel verstrengt. Het alcoholslot is immers al sinds 12 juli 2009 ingevoerd maar de wet van 6 maart 2018 legt in bepaalde omstandigheden verplicht het alcoholslot op voor feiten begaan vanaf 1 juli 2018 (inwerkingtreding).

Wanneer wordt een alcoholslot verplicht opgelegd door de rechter?

Art. 37/1, § 1 WVW handelt over een facultatief, een principieel verplicht en een absoluut verplicht alcoholslot. Het eerste lid van voornoemd artikel bepaalt dat de rechter dit facultatief kan opleggen bij een veroordeling van alcoholintoxicatie en/of dronkenschap. Met andere woorden kan de rechter een alcoholslot opleggen bij een ademanalyse van ten minste 0,35 mg/l of 0,8 promille. Of de rechter al dan niet zal overgaan tot het opleggen van deze maatregel is afhankelijk van verschillende factoren. Een belangrijke factor hierbij betreft uw strafregister.

Het tweede lid van art. 37/1, § 1 WVW bepaalt het geval waarin de rechter principieel verplicht is het alcoholslot op te leggen, zijnde bij een veroordeling waarbij de ademanalyse tenminste 0,78 mg/l of 1,8 promille bedraagt. In voormelde omstandigheden krijgt u verplicht een alcoholslot opgelegd tenzij de rechter in het vonnis uitdrukkelijk motiveert waarom hij/zij deze sanctie niet oplegt. Dit is een uitzondering op de regel en het is aan uw advocaat om tijdens zijn/haar pleidooi de rechter ervan te overtuigen dat het alcoholslot niet nodig is.

Bij de toepassing van het derde lid van art.37/1, § 1 WVW is er geen uitweg meer. Het alcoholslot is in dat geval absoluut verplicht. Dit betekent dat dat de rechter de maatregel verplicht dient op te leggen indien u binnen de drie jaar tweemaal wordt veroordeeld (bij vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan) voor een alcoholintoxicatie van minstens 0,5 mg/l of 1,2 promille.

​Hoeveel kost een alcoholslot en hoe werkt dit praktisch?

Na een veroordeling tot een alcoholslot wordt op uw rijbewijs een codering <<69>> aangebracht. Dit betekent concreet dat u enkel een voertuig mag besturen waarop een dergelijk slot is geplaatst.

Naast de installatie van het alcoholslot dient ook verplicht een omkaderingsprogramma te worden gevolgd. De opvolging en begeleiding in het kader van het omkaderingsprogramma gebeurt door psychologen en criminologen. Zij controleren o.a. of de genomen maatregel niet wordt omzeild. Indien zij vaststellen dat de veroordeelde niet voldoet aan de voorwaarden melden zij dit aan het Openbaar Ministerie.

De kosten verbonden aan de installatie en het omkaderingsprogramma zijn hoog en dienen door de veroordeelde te worden gedragen. Deze bedragen tussen de 3.000,00 en 6.000,00.

Naast deze kosten legt de rechter tevens een geldboete op. U kan vragen aan de rechter om de kosten van het slot in mindering van de geldboete te brengen.

De rechter spreekt zich tevens uit over de duur van het opgelegde alcoholslot. Deze periode bedraagt minstens één jaar en maximaal levenslang.

Wat als ik het opgelegde alcoholslot niet kan betalen en niet laat installeren?

Indien u de kosten niet kan of wil maken, kan u ervoor opteren om dit niet te laten installeren. Dit heeft uiteraard tot gevolg dat u niet mag rijden gedurende de tijd dat het alcoholslot wordt opgelegd. Indien u bv. veroordeeld wordt tot een periode van één jaar en u beslist om het slot niet te laten installeren, zal u één jaar niet mogen rijden.

Met andere woorden zijn de gevolgen niet min. Bovendien is het niet evident om aan een principieel verplicht slot te ontsnappen zodat het belangrijk is dat u zich laat bijstaan door een gespecialiseerde advocaat.

Dom & Partners beschikt over een uitgebreid team van gespecialiseerde advocaten die u bijstaan en begeleiden in elke materie omtrent het verkeersrecht waaronder alcoholintoxicatie en dronkenschap.