Welke impact heeft de coronacrisis op de door de rechter uitgesproken verblijfsregeling of onderhoudsgelden?

Door de genomen coronamaatregelen en alle aspecten die daarbij komen kijken, mocht ons advocatenkantoor verschillende vragen ontvangen omtrent de door de rechtbanken opgelegde verblijfsregeling of onderhoudsplicht.

Laat mij eerst en vooral duidelijk stellen: het coronavirus mag niet worden gebruikt als excuus om de door de rechtbank opgelegde verblijfs- of financiële regeling te ontlopen. Dit kan en mag zeker niet de bedoeling zijn! Zo kan het niet naleven van de verblijfsregeling een klacht bij de politiediensten tot gevolg hebben wat in het ergste geval tot een correctionele procedure kan leiden. Het niet betalen van uw onderhoudsgelden kan dan weer leiden tot invordering via een gerechtsdeurwaarder en is ook strafbaar.

Wat indien ik of mijn kind coronasymptomen vertonen en ik dien hem of haar naar mijn ex-partner te brengen?

Uiteraard nopen bijzondere omstandigheden tot bijzondere middelen en dient het gezond verstand gevolgd te worden. Indien uw kind coronasymptomen vertoont, dient (en mag u theoretisch) uw kind niet aan uw ex-partner meegeven. De overheid schrijft in dat geval immers strikte quarantaine voor.

Dit geval verantwoordt uiteraard een tijdelijke opschorting van de verblijfsregeling in het belang van de volksgezondheid om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Hetzelfde geldt wanneer bij u bijvoorbeeld corona wordt vastgesteld en uw kind de afgelopen week bij u heeft verbleven. De kans is dan immers groot dat ook het kind besmet is. Plaats dus even de belangen van de volksgezondheid voorop en denk aan het hoger belang.

Wat absoluut niet kan, is het coronavirus als excuus gebruiken om uw kind niet te hoeven meegeven wanneer er nog geen sprake is van enige besmetting of symptomen. Zo kan het bijvoorbeeld niet dat de kinderen niet worden meegeven aan de ex-partner die in de zorgsector werkt omdat deze een mogelijk risico zou zijn. Dit zou tot gevolg hebben dat al onze zorgverleners het contact met hun eigen kinderen wordt ontnomen wat uiteraard niet aan de orde is.

Wat met het recht op contact van grootouders met hun kleinkind(eren)?

Conform art. 375bis BW heeft elke grootouder het recht op contact met hun kleinkinderen. Uiteraard dient dit wetsartikel momenteel geïnterpreteerd te worden in overeenstemming met de actuele situatie. Het contact tussen kleinkinderen en hun grootouders wordt in hun eigen belang strikt afgeraden. Indien de grootouder er toch voor kiest tijdens de coronamaatregelen een procedure betreffende het omgangsrecht te lanceren, lijkt deze slaagkans mij klein. Uiteraard worden de rechten van de grootouders meteen hernomen wanneer de coronamaatregelen voorbij zijn.

Ik beschik momenteel over een lager inkomen, moet ik mijn onderhoudsbijdragen dan nog betalen?

Het vonnis of arrest waarbij u veroordeeld werd tot het betalen van een onderhoudsbijdrage is een uitvoerbare titel. Indien u eenzijdig besluit niet meer of een lager bedrag te betalen dan kan de tegenpartij het verschuldigde bedrag invorderen. Indien u van mening bent in ernstige financiële problemen te komen door deze onderhoudsbijdrage en door een wijziging in uw inkomen die van lange duur is, kan u steeds een verzoekschrift wijzigende omstandigheden voor de rechtbank neerleggen.

Let op, doe dit enkel indien deze inkomstenwijziging zich voor een lange termijn voordoet en niet voor slechts enkele maanden anders zal uw vordering niet door de rechtbank worden weerhouden.

Informeer u voor u actie onderneemt steeds bij uw raadsman. Ondoordachte eenzijdige beslissingen kunnen in de toekomst eventuele onaangename gevolgen hebben.

Voor meer informatie kan u steeds vrijblijvend contact opnemen. Dom & Partners blijft geopend maar werkt bij voorkeur op telefonische consultatie in de corona-tijden.