Voordelen vermogensplanning & wat bij een persoon onder bewind?

Waarom is vermogensplanning voordelig?

Vermogensplanning is tegenwoordig een ‘hot topic’. Dit valt niet te verbazen want door uw vermogen slim te beheren kunnen er gemakkelijk duizenden euro’s bespaard worden die anders teloorgaan aan het betalen van successierechten.

Successierechten zijn een onderdeel van de erfbelasting samen met het recht van overgang bij overlijden. Successierechten zijn verschuldigd n.a.v. het overlijden van een persoon en variëren naargelang het gewest waar de overleden persoon zijn (fiscale) woonplaats had en naargelang de graad van verwantschap met de overleden persoon.

In het Vlaamse Gewest bedragen de tarieven voor erfgenamen in rechte lijn (i.e. kinderen en kleinkinderen) en tussen partners: 3% (< € 50.000,00), 9% (€ 50.000,00 – € 250.000,00) en 27% (> € 250.000,00).

Successieplanning kan erin bestaan om een deel van uw vermogen bij leven te schenken aan uw kinderen en/of kleinkinderen. Ook kan u ervoor kiezen om een testament op te maken indien u een specifieke regeling voor uw erfgenamen wenst.

Indien u opteert om te schenken dient u rekening te houden met de schenkbelasting. Deze tarieven zijn lager zodat het voordeliger is om de schenkbelasting te betalen i.p.v. de successierechten. Zo bedraagt het tarief om roerende goederen te schenken tussen verwanten in rechte lijn en partners 3%. In geval van schenking van onroerende goederen bedraagt het tarief 3% (< € 150.000,00), 9% (€ 150.000,00 – € 250.000,00), 18% (€ 250.000,00 – € 450.000,00) en 27% (> € 450.000,00).

Een eenvoudig voorbeeld kan het verschil tussen schenkbelasting en successierechten verduidelijken.

Oma en opa willen aan successieplanning doen en besluiten om hun appartement (€ 300.000,00) aan de Belgische kust te schenken aan hun dochter.

De schenkbelasting bedraagt in dit geval € 22.500,00.

  • 3% van € 150.000,00 = € 4.500,00
  • 9% van € 100.000,00 = € 9.000,00
  • 18% van € 50.000,00 = € 9.000,00
  • Totaal: € 22.500,00

Indien oma en opa niet hadden geschonken, dan was de dochter geconfronteerd geweest met successierechten t.b.v. € 33.000,00.

  • 3% van € 50.000,00 = € 1.500,00
  • 9% van € 200.000,00 = € 18.000,00
  • 27% van € 50.000,00 = € 13.500,00
  • Totaal: € 33.000,00

Het schenken van het appartement levert een voordeel op van maar liefst € 10.500,00.

Is vermogensplanning ook mogelijk voor personen onder bewind?

Het is duidelijk dat vermogensplanning zeer voordelig is. Om aan vermogensplanning te kunnen doen vereist de wet een wilsbekwaamheid in hoofde van de schenker. Dit geeft soms problemen voor personen waarbij de wilsbekwaamheid is aangetast, denk bijvoorbeeld aan dementie etc.

Zo kan het voorvallen dat een persoon onder bewind komt te staan. Dit kan een onafhankelijk bewindvoerder zijn of een familielid, bijvoorbeeld een kind.

De vraag stelt zich of een wilsonbekwame persoon volgens de wet nog aan successieplanning kan doen. In eerste instantie lijkt het antwoord negatief. Toch kunnen bijzondere omstandigheden een rol spelen. Zo kunnen reeds verrichte schenkingen in het verleden de intenties om aan vermogensplanning te doen van de intussen wilsonbekwame persoon aantonen.

Ten tweede rijst de vraag of er schenkingen kunnen plaatsvinden tussen een wilsonbekwame persoon en zijn/haar kind dat bewindvoerder over hem/haar is. Het is namelijk zo dat een bewindvoerder geen schenkingen aan zichzelf kan verrichten in naam van de wilsonbekwame persoon. Ook hier bieden bijzondere omstandigheden een uitweg zoals reeds verrichte schenkingen in het verleden.

Dom & Partners helpt u graag met uw vermogensplanning. Door haar ervaring uit de praktijk is Dom & Partners in staat om een creatieve oplossing voor uw probleem te zoeken. Zo is elke casus verschillend waardoor de juiste argumentatie in combinatie met de juiste wetsartikelen, rechtspraak en rechtsleer van cruciaal belang is.