Wat met de aandelen van de vennootschap in geval van echtscheiding?

Een echtscheiding is een zeer ingrijpende gebeurtenis, zowel emotioneel als financieel. Wanneer er dan ook nog een vennootschap in het spel is, krijgt de echtscheiding een extra dimensie. Dit aspect is niet alleen voor de echtgenoten zeer belangrijk, doch ook voor de vennootschap, van dewelke de continuïteit in het gedrang kan komen wanneer impasses te lang aanslepen.

Van wie zijn de aandelen?

Een belangrijk onderscheid hierbij zijn de lidmaatschaprechten en de vermogensrechten van de aandelen. Wanneer de aandelen op uw naam staan ingeschreven in het aandelenregister, hebt u de lidmaatschaprechten en kan u derhalve uw stemrecht uitoefenen. Dit betekent echter niet dat u ook de eigenaar bent van deze aandelen.

Bij het bepalen wie eigenaar is en m.a.w. aan wie de aandelen toekomen in geval van echtscheiding, hangt alles af van onder welk huwelijksstelsel u bent getrouwd. U hebt de keuze tussen 3 huwelijksstelsels. Bovendien kan u het door u gekozen stelsel aanpassen aan uw eigen situatie door een huwelijkscontract af te sluiten.

Wettelijk stelsel

Hier zal men ervan uitgaan dat de aandelen tot de huwgemeenschap behoren en dat beide echtgenoten elk voor de helft eigenaar zijn. Wanneer u de aandelen reeds had vóór het huwelijk of verworven hebt via schenking of erfenis tijdens het huwelijk, dan vallen zij in uw eigen vermogen en bent u zelf eigenaar. In geval van schenking moet dan wel duidelijk zijn dat de aandelen enkel aan u werden geschonken. Wanneer de aandelen werden verworven tijdens het huwelijk, dan zijn beide echtgenoten eigenaar.

Het stelsel van scheiding van goederen

Wanneer de aandelen op uw naam staan en u bent getrouwd onder dit huwelijksstelsel, dan bent u eigenaar van de aandelen. In dergelijk stelsel is er namelijk geen gemeenschappelijk vermogen tussen partijen. In geval van echtscheiding zullen deze aandelen u toekomen en kan uw partner hier geen aanspraak op maken.

Het stelsel van algehele gemeenschap van goederen

Het wettelijk stelsel en het stelsel van scheiding van goederen zijn de meest voorkomende huwelijksstelsels. Algehele gemeenschap van goederen komt veel minder voor. Dit stelsel houdt in dat alle aandelen van de vennootschap eigendom zouden zijn van beide echtgenoten. Alles is immers gemeenschappelijk in dit stelsel, zowel goederen verworven vóór als tijdens het huwelijk.

Verdeling van de aandelen bij echtscheiding

Wanneer de aandelen gemeenschappelijk zijn of beide echtgenoten elk eigen aandelen hebben, en een verdere samenwerking binnen de vennootschap geen optie meer is, dan zal één echtgenoot de aandelen van de andere moeten overnemen. Wanneer partijen hieromtrent het niet eens geraken en om te vermijden dat uw vennootschap in het gevaar komt, kan het geschil voorgelegd worden aan de rechtbank. Hierbij zal de vennootschap gewaardeerd worden door een gerechtsdeskundige en zal beslist worden wie de andere moet uitkopen en aan welk bedrag.

Voor meer informatie hieromtrent kan u ons steeds contacteren.