Hoeveel kost een rechtszaak?

Hoeveel kost een rechtszaak en hoe zijn deze kosten samengesteld? Deze vraag beantwoorden is uiteraard niet eenvoudig, aangezien niemand in de toekomst kan kijken. Om u een duidelijk beeld hiervan te geven wordt hieronder reeds een overzicht gegeven van de meest voorkomende kosten. Voor onze cliënten wordt telkens bij het lanceren van een procedure de tijd genomen dit verder te verduidelijken.

Kosten van uw eigen advocaat

Deze kosten bestaan uit de kantoorkosten  en de erelonen naar aanleiding van geleverde, juridische prestaties. Hoe worden de kosten en erelonen van ons advocatenkantoor bepaald?

Gedingkosten: de verliezer betaalt

Een rechtszaak brengt, naast de kost van uw eigen advocaat, ook een aantal andere kosten met zich mee, namelijk gedingkosten. De in het ongelijk gestelde partij kan veroordeeld worden tot het betalen van deze gedingkosten. Deze kosten bestaan uit deurwaarderskosten,  rolrechten en de rechtsplegingsvergoeding.

Deurwaarderskosten

In het algemeen worden procedures gelanceerd via het betekenen van uw dagvaarding door een gerechtsdeurwaarder. Dit kost meestal € 200,00 à € 300,00, doch kan ook duurder zijn, bijvoorbeeld wanneer er meerdere tegenpartijen zijn. In een aantal gevallen kan een procedure ook ingeleid worden per verzoekschrift. In dat geval zijn er enkel rolrechten te betalen.

Rolrechten

Rolrechten zijn een belasting om een zaak voor de rechtbank aanhangig te maken. Zij beginnen aan minstens € 40,00 en kunnen oplopen tot maximaal € 1.200,00, dit naargelang de aard van het gerecht en de waarde van het geschil.

Rechtsplegingsvergoeding

De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van de advocaat van de in het gelijk gestelde partij, dewelke varieert naargelang de aard van de zaak en de waarde van het geschil.

De rechter kan de rechtsplegingsvergoeding verlagen of verhogen, zonder echter bepaalde minimum- en maximumbedragen te overschrijden. Hierbij houdt de rechter rekening met de financiële draagkracht van de verliezende partij, de complexiteit van de zaak, de contractueel bepaalde vergoedingen voor de in het gelijk gestelde partij en het kennelijk onredelijk karakter van de situatie.

De tarieven zijn de volgende:

Waarde van het geschil Basisbedrag      Minimum           Maximum
< 250,01 € € 210,00 € 105,00 € 420,00
< 750,01 € € 280,00 € 175,00 € 700,00
< 2.500,01 € € 560,00 € 280,00 € 1.400,00
< 5.000,01 € € 910,00 € 525,00 € 2.100,00
< 10.000,01 € € 1.260,00 € 700,00 € 2.800,00
< 20.000,01 € € 1.540,00 € 875,00 € 3.500,00
< 40.000,01 € € 2.800,00 € 1.400,00 € 5.600,00
< 60.000,01 € € 3.500,00 € 1.400,00 € 7.000,00
< 100.000,01 € € 4.200,00 € 1.400,00 € 8.400,00
< 250.000,01 € € 7.000,00 € 1.400,00 € 14.000,00
< 500.000,01 € € 9.800,00 € 1.400,00 € 19.600,00
< 1.000.000,01 € € 14.000,00 € 1.400,00 € 28.000,00
€ 1.000.000,01    € 21.000,00 € 1.400,00 € 42.000,00

Indien het gaat om een niet in geld waardeerbare vordering dan gelden andere tarieven: (Bijvoorbeeld een vordering wegens geluidsoverlast)

                                       Basisbedrag      Minimum           Maximum
Niet in geld waardeerbaar € 1.680,00 € 105,00 € 14.000,00

Meer vragen over de kosten van een rechtszaak? Contacteer ons.